Career

Home

ร่วมงาน


ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงาน (ทั้งหมด)
  • ตำแหน่งงาน (ทั้งหมด)
สถานที่ปฏิบัติงาน (ทั้งหมด)
  • สถานที่ปฏิบัติงาน (ทั้งหมด)
  • ฺBangkok

ตำแหน่งงาน สถานที่ปฏิบัติงาน อัตรา
เจ้าหน้าที่วางแผนงานโครงการ ฺBangkok 1
ผู้จัดการฝ่ายโครงการ ฺBangkok 1
โฟร์แมน ฺBangkok 4
เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์ ฺBangkok 2
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย ฺBangkok 2

บริษัท ชาร์มเมอร์ ซานิทารีแวร์ จำกัด มุ่งสู่ผู้นำด้านสุขภัณฑ์ สร้างคุณค่าของด้วยการพัฒนาสินค้าและบริการในหลากหลายทางเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด