News

Home > News > รับสมัครงาน!!! ร่วมงานกับ charmer

รับสมัครงาน!!! ร่วมงานกับ charmer

UPDATE 26 02 2018TIME 18:15 PM

ชาร์มเมอร์มีความต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถและพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานใหม่ๆ เรายินดีต้อนรับนึกศึกษาจบใหม่ เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้บรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ของชาร์มเมอร์ “มุ่งสู่ผู้นำด้านสุขภัณฑ์ สร้างคุณค่าด้วยการพัฒนาสินค้า และการบริการที่หลากหลายทางเลือก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด”